September 2012 archive

Ny audition for gutter tirsdag 9. oktober

Vi mangler fortsatt to gutter som skal fylle to store roller i stykket vi setter opp. Alle teaterinteresserte gutter mellom 13 og 19 år er velkomne på audition 9. oktober. Ta kontakt for mer informasjon: [email protected]

Ny audition tirsdag 18. september!

BærMuDa Ungdom deltar på DUSfestivalen med stykket Hangaren. Det er et nyskrevet skuespill for ungdom, skrevet av Toril Solvang. Audition for å komme med i prosjektet er tirsdag 18. september. Meld deg på ved å sende en e-post til [email protected]